HwaHwa china dolls
5 个月前
ตอนนี้รูสึกอยากปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวจุงเหตุเพราะว่า
1.ถ้าจำเป็นต้องอยู่บ้านจะได้มีอะไรทำ
2.จะได้มีอะไรทานถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉิน​(ไม่ต้องกินแต่อาหารแห้งหรืออาหารแช่แข็ง)
3.ต้นไม้ทำให้อากาศดีและทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น​
ไปหาอะไรมาปลูกแพร็พ​ 💖💖

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
中文(简体) 中文(繁體) English 한국어 日本語 العربية Polski Deutsch Русский français suomi Tagalog Nederlands Čeština Bahasa Melayu Português Svenska ไทย Türkçe Español Italiano हिन्दी, हिंदी Indonesia Tiếng Việt Kiswahili