Narendra Modi
Narendra Modi
11,073
帖子
484
粉丝
Narendra Modi
17 小时前
શ્રી નગીનદાસ સંઘવી પ્રબુદ્ધ લેખક-વિચારક હતા. એમના લેખો અને પુસ્તકોમાં ઇતિહાસ અને તત્વજ્ઞાનની સમજ અને રાજકીય ઘટનાઓનું પૃથક્કરણ કરવાની અસાધારણ શક્તિનો પરિચય થાય છે. એમના અવસાનથી દુ:ખની લાગણી અનુભવું છું. શોકગ્રસ્ત પરિવાર અને એમના વિશાળ વાચકવર્ગને સાંત્વના...ઓમ શાંતિ !!

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
2 天前
Also discussed ways to further step-up our capacities to prevent the spread of COVID-19. We also highlighted successful initiatives being undertaken across India to ensure the Coronavirus is kept under check.

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
2 天前
Had an extensive meeting to review the COVID-19 situation across the nation. Took stock of the ongoing efforts to contain the infection. Priority is close monitoring and guiding the containment works in regions where the infection rate is high. https://t.co/iOLuK2IJF6

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
2 天前
Congratulations to Prime Minister @leehsienloong for success in the General Elections! Best wishes to the people of Singapore for a peaceful and prosperous future.

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
2 天前
There are multiple ways to give inputs for #MannKiBaat.

Record a message by dialling 1800-11-7800.

Share your inputs on the specially created Open Forum on the NaMo App.

Pen your views on MyGov. https://t.co/9N6nGRFjE3 https://t.co/Hdysehn1CN

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
2 天前
I am sure you would be aware of inspiring anecdotes of how collective efforts have brought about positive changes. 

You would surely know of initiatives that have transformed many lives.

Please share them for this month’s #MannKiBaat, which will take place on the 26th!

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
3 天前
Saddened by the loss of lives due to heavy rains as well as landslides in Arunachal Pradesh. My thoughts are with the bereaved families. May the injured recover quickly. All possible assistance is being provided to those affected.

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
3 天前
Glimpses from the solar power project that was inaugurated in Rewa, Madhya Pradesh, this morning. https://t.co/uZOZ0YXxAQ

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
3 天前
आत्मनिर्भरता सही मायने में तभी संभव है, जब हमारे भीतर आत्मविश्वास हो।

आत्मविश्वास तभी आता है, जब पूरा देश, पूरा सिस्टम हर देशवासी का साथ दे।

कोरोना संकट से पैदा हुई स्थितियों के बीच भारत यही काम कर रहा है, सरकार यही आत्मविश्वास जगाने में जुटी है। https://t.co/eI2fIWABOw

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
3 天前
सोलर पावर की ताकत का हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज कैपेसिटी ना हो।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब देश का लक्ष्य है कि सोलर पैनल्स सहित तमाम उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता खत्म करें। https://t.co/2mbRYhCBzG

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
3 天前
जब हम renewable energy के बड़े projects लॉन्च कर रहे हैं, तब हम ये भी सुनिश्चित कर
रहे हैं कि साफ-सुथरी ऊर्जा के प्रति हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखे। 

हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ देश के हर कोने, समाज के हर वर्ग, हर नागरिक तक
पहुंचे।

जानिए इसका एक उदाहरण... https://t.co/bLdHpZSQPm

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
3 天前
评论 0
Narendra Modi
3 天前
Rewa, associated with Maa Narmada and the White Tiger will also be known as the land with a state-of-the-art solar power project.

This solar project will help the people of MP, power the Metro in Delhi and contribute to a cleaner environment. https://t.co/V6Nqz7Vire

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
3 天前
Inaugurating a Solar Project in Rewa, Madhya Pradesh. https://t.co/QXLmVlV5nb

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
3 天前
Birthday wishes to Shri @rajnathsingh Ji. Rajnath Ji’s wisdom is greatly beneficial to the Government. He is at the forefront of efforts to build a strong and secure India. He has always worked for the welfare of the poor and our hardworking farmers. Praying for his long life.

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
4 天前
At 11 AM tomorrow, I would be inaugurating a 750 MW Solar Project in Rewa, Madhya Pradesh via video conferencing. This project adds momentum to our commitment of increasing renewable energy capacities by 2022. https://t.co/sKDdEnSQXc

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
4 天前
India awaits you.

There are infinite opportunities in a wide range of sectors. https://t.co/AyAe9E7LFQ

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
4 天前
India is seeing clear green shoots when it comes to economic recovery.

The economy is being made:

More productive.

More investment friendly.

More competitive. https://t.co/4A0FVNMtJx

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
4 天前
The story of global revival will see India play a leading role. 

India is fighting a spirited battle against the virus.

The focus is on improving people’s health as well as the health of the economy. https://t.co/nGsTMOsem3

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
Narendra Modi
4 天前
हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगी। 

काशी को हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में भी स्थापित करेंगे। https://t.co/LIhUmBgXDU

没有翻译

请帮助翻译为中文(简体)吧。

评论 0
中文(简体) 中文(繁體) English 한국어 日本語 العربية Polski Deutsch Русский язык Français suomi Tagalog Nederlands Čeština Bahasa Melayu Português Svenska ไทย Türkçe Español Italiano हिन्दी, हिंदी Bahasa Indonesia Tiếng Việt Kiswahili